Монографії, патенти

1

Спосіб корекції пор-тальної гіпертензії

Деклараційний патент на корисну модель № 4201, Бюл. № 1 від 17.01.2005

2

Спосіб моделюван-ня резекції легень

Деклар. патент на винахід № 68849 А Бюл. № 8 від 16.08.2004.

3

Спосіб моделюван-ня двобічної обшир-ної резекції легень

 

Деклар. патент на винахід № 66089 А Бюл. № 4 від 15.04.2004.

4

Пристрій для дрену-вання порожнини ті-ла

Патент на корисну модель № 42816

Бюл. № 14, 2009

5

Дренажний пристрій

Патент на корисну модель 55160 Україна, МПК А61М 5/00 / Герасимюк І.Є., Гантімуров А.В. ; зая-вник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u201005666; заявл. 11.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 13

6

Пристрій для дозова ного звуження судин

Патент на корисну модель 60262 Україна, МПК А61М 5/00 / Герасимюк І.Є., Пилипко І.В., Островська Л.О.; заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u201015339; заявл. 20.12.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11

7

Спсіб моделювання аліментарного ожиріння

Патент на корисну модель 68839 Україна, МПК G09B 23/28 A61K 31/195 / Кузів І.Я., Герасимюк І.Є.; заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u201112114; заявл. 17.10.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7

8

Спосіб відновлення прохідності тонкої кишки при странгу-ляційній кишковій непрохідності

Патент на винахід 99805 Україна МПКА61В17/00 Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В., Гойдало Т.Р.; заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № а 201200675; заявл. 23.01.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18

9

Спосіб моделюван-ня стенозу ниркової артерії

Патент на корисну модель 77329 Україна МПК А61 В17/00 Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс Л.Я.; заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u 201209084; заявл. 23.07.2012; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3

10

Спосіб відновлення прохідності тонкої кишки при странгу-ляційній кишковій непрохідності

Патент на винахід 81241 Україна МПКG09В23/28 Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В., Гойдало Т.Р.; заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u 201215013; заявл. 27.12.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12

11

Пристрій для дозо-ваного звуження ді-аметра трубчастих біологічних об’єктів

Патент на корисну модель 92670 Україна МПК А61В 17/00 Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Крини-цька І.Я. заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбаче-вського. - № u 201403461; заявл. 04.04.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16

12

Матеріали до підго-товки до практик-них занять з предме-ту «Анатомия человека»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55302 від 16.06.2014.

13

Спосіб оперативно-го доступу до вели-ких слинних залоз щурів

Патент на корисну модель 100144 Україна МПК А61В 17/00 Герасимюк І.Є., Беденюк О.А. заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u 201500794; заявл. 02.02.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13

13

Розкладний дренаж для дренування че-ревної порожнини

Патент на корисну модель 106270 Україна МПК А61М 1/00 А61М 27/00 Запорожан С.Й., Герасимюк І.Є., Павлишин А.В., Гантімуров А.В. заявник і власник патенту Терно-піль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u 201509200; заявл. 24.09.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8

14

Спосіб дренування черевної порожнини

Патент на корисну модель 107397 Україна МПК А61М 1/00 А61М 27/00 Запорожан С.Й., Герасимюк І.Є., Павлишин А.В., Гантімуров А.В. заявник і власник патенту Терно-піль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u 201509199; заявл. 24.09.2015; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11

15

Пристрій для внут-рішньошлункового введення біологічно активних речовин в експерименті у щу-рів

Патент на корисну модель 109208 Україна МПК А61М 31/00 Беденюк О.А., Герасимюк І.Є., Коптюх В.В., Беденюк О.С., заявник і власник патенту Беденюк О. А. - № u 201603730; заявл. 07.04.2016; опубл. 10.08. 2016, Бюл. № 15.