Колектив‎ > ‎

Ремінецький Б.Я.

У 2006 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2014 року.

Кандидатська дисертація на тему «Особливості морфофункціональних змін в органах сечово-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії та її корекції» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

Є автором і співавтором 27 навчально-методичних та наукових публікацій, серед яких 2 патенти на корисну модель, 2 нововведення внесено до Державного реєстру.

Comments