Конференції, семінари

20-21 жовтня 2016 року у навчально-науковому інституті морфології відбудеться науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології».

За час роботи конференції планується провести 2 пленарних та 2 секційних засідання.

Буде заслухано і обговорено і доповіді, які стосуються таких напрямків:

  • Особливості макро- і мікроскопічної організації органів і тканин в нормі та їх ремоделювання за умов клінічної та експериментальної патології;
  • Структурна організація тканин за умов клітинної патології;
  • Морфологічні, гістохімічні, імуногістохімічні аспекти практичної патоморфології;
  • Моделі, методи, алгоритми та програмні засоби аналізу морфологічної інформації.

“Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології” 17-18 червня 2011 року

“Морфологія на сучасному етапі розвитку науки” 5-6 жовтня 2012 р.

“Морфологічні аспекти ангіології” 24-25 жовтня 2013 року