Наукові публікації асистента Геник Т.Р.

1. Гойдало Т. Р. Морфометрична характеристика перебудови легеневих і бронхіальних артерій у динаміці експериментального моделювання гострої тонкокишкової непрохідності / Т.Р. Гойдало // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 3(63). – С. 41 – 45.

2. Гойдало Т. Р. Порівняльна характеристика ремоделювання судин і тканини легенів щурів при реперфузії тонкої кишки після її попередньої непрохідності та при застосуванні нового методу корекції реперфузійних змін / Т.Р. Гойдало // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 2(66). – С. 31 – 36.

3. Гойдало Т.Р. Щодо механізмів розвитку інтраабдомінальної гіпертензії і полі органної недостатності при гострій низькій тонкокишечній непрохідності / Т.Р. Гойдало // Матеріали науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки», Тернопіль, 5-6 жовтня 2012 року. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. – С. 67 – 68.

4. Гойдало Т.Р. Особливості реакцій кровоносних русел легенів при моделюванні гострої кишкової непрохідності в експерименті / Т.Р. Гойдало, У.Я. Франчук // Хист. Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2012. – вип. 4. – С. 119 – 120.

5. Гойдало Т.Р. Особливості характеру морфофункціональних реакцій артерій малого кола кровообігу на фоні тонко кишкової непрохідності // Т.Р. Гойдало, А.В. Мізь, І.В. Пилипко // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морофологічні аспекти ангіології», 24-25 жовтня 2013 року, Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2013. – С. 37 – 38.

6. Гойдало Т.Р. Особливості перебудови та взаємодія легеневих і бронхіальних судин та їх морфо метрична характеристика за умов гострої тонко кишкової непрохідності / Т.Р. Гойдало, О.Б. Гавліч // VII Міжнародний конгрес з інтегративної антропології 17 – 18 жовтня 2013 року, Вінниця, ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – 2013. – С. 42 – 43.

7. Гойдало Т.Р. Особенности пространственной реорганизации артерий малого круга кровообращения при экспериментальном моделировании тонкокишечной непроходимости / Т.Р. Гойдало // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2013. – Т. 12, Вып. 3, Интернетресурс: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-39-html/hoydalo/hoydalo.htm

8. Гойдало Т.Р. Особливості змін в легеневих та бронхіальних артеріях при експериментальній тонкокишечній непрохідності, її усуненні та застосуванні нового методу корекції реперфузійних змін / Т.Р. Гойдало // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 21 тровня 2014 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 110.

9. Герасимюк І.Є. Морфофункціональна характеристика кровоносного русла та паренхіми легенів при експериментальному моделюванні гострої тонко кишкової не прохідності / І.Є. Герасимюк, Т.Р. Гойдало // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, № 1. – С. 23 – 26.

10. Герасимюк І.Є. Макроморфометрична характеристика органів травного тракту при експериментальному моделюванні гострої низької тонкокишкової непрохідності у щурів / І.Є. Герасимюк, Л.В. Шкробот,Т.Р. Гойдало // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 2(67). – С. 66 – 69.

11. Герасимюк И.Е. Особенности морфофункциональных изменений в сосудах и тканях легких крыс при реперфузии тонкой кишки после предварительного моделирования ее острой непроходимости / И.Е. Герасимюк, Т.Р. Гойдало // Вестник врача (Самарканд). – 2013. - №4. – С. 60 – 68.

12. Патент на винахід № 81241 Україна МПК G 09 В 23/28 Спосіб відновлення прохідності тонкої кишки при странгуляційній кишковій непрохідності Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В., Гойдало Т.Р.; заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № u 201215013; заявл. 27.12.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12

13. Патент на винахід № 99805 Україна МПК А61В 17/00 Спосіб відновлення прохідності тонкої кишки при странгуляційній кишковій непрохідності Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В., Гойдало Т.Р.; заявник і власник патенту Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - № а 201200675; заявл. 23.01.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18

14. Геник Т.Р. Особливості морфофункціональних змін в легенях за умов зменшення венозного повернення до серця при стенозуванні нижньої порожнистої вени / Геник Т.Р., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. – Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфологія». – Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р. – С. 35.

15. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая-Хархалис, Т.Р. Геник, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122. SCOPUS