ГЕРАСИМЮК ІЛЛЯ ЄВГЕНОВИЧ

Народився 02 серпня 1957 року в м. Збараж Тернопільської області. Освіта вища медична. Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1980 році. З 1980 по 1985 роки працював практичним лікарем в Тернопільській обласній клінічній лікарні. У 1985 році був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Тернопільського державного медичного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1991р. у спеціалізованій вченій раді Ленінградського педіатричного медичного інституту. Вчене звання доцента присвоєно у 1993 році. Доктор медичних наук з 2006 року. Докторську дисертацію захистив у 2005 році у спеціалізованій вченій раді Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Вчене звання професора присвоєно у 2006 році. З 2006 року на посаді завідувача кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. У 2006 р. був обраний член-кореспондентом Міжнародної Академії Інтегративної антропології.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 34 роки. Загальний стаж – 45 років.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • дослідження морфологічного стану кровоносних судин за різноманітних геодинамічних умов.

Творчий доробок – більше як 270 наукових публікацій, в т.ч. навчальні посібники, понад 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 1 доктора і 20 кандидатів медичних наук.

У 2005 році рішенням президії обласної організації ТВР (Товариство винахідників і раціоналізаторів) України присвоєно звання «Кращий винахідник Тернопільської області».