ГОВДА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Говда Ростислав Васильович з 1990 року, навчаючись у ТДМІ, працював на кафедрі анатомії людини вечірним лаборантом. З 1990-1996 роки навчався у Тернопільському державному медичному інституті (надалі академії), яку закінчив за спеціальністю «Лікувальна справа». Під час навчання продовжував працювати вечірнім лаборантом. Ще в студентські роки проявляв інтерес до наукової діяльності, свідченням чого є участь в науковому гуртку на кафедрі анатомії. Після закінчення вузу працював на ниві практичної медицини – дерматовенерологом. Однак після 3-х років практичної медицини повернувся на кафедру. В 2003 році поступив до очної аспірантури на кафедру анатомії людини.

Кандидат медичних наук з 2018 року.

Наукові інтереси:

  • Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактики і лікування ;
  • Вивчення впливу коригуючих факторів на перебіг експериментального остеопорозу. Вплив обезводнення організму, різних режимів рухової активності на структуру довгих кісток та нирок і фізичного розвитку в залежності від впливу вегетативного статусу.