СТРАВСЬКИЙ ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

У 2013 році закінчив ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського".

Кандидат медичних наук з 2017 року.

Кандидатська дисертація на тему: "Особливості ремоделювання структурних компонентів сім’яників щурів при експериментальному дозованому стенозі сім’яного канатика та після його усунення" за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів ;
  • Особливості структурної реорганізації кровоносних русел внутрішніх органів за умов впливу екзо- і ендогенних негативних чинників у експерименті.