Наукові публікації Стравського Т.Я.

 • Benzar I. M., Rebenkov S. O., Levytskyi A. F., Fedoniuk L. Ya., Fomina L. V., Sas L. M., Stravskyy T. Ya. Newborns with Kasabach–Merritt Phenomenon-associated kaposiform Hemangioendothelioma: a report of 6 cases //Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73 (No 8). – P. 1785-1789.

 • Krynytska, I.Ya., Stravskyy, T.Y., Zyma, I.Y., Marushchak, M.I. The indices of gas composition, acid-base balance and electrolyte profile of arterial blood in experimental hepatopulmonary syndrome // Azerbaijan Medical Journal 2019(4), pp. 116-123

 • Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Козодій Н.В., Дзядевич С.В., Стравський Т.Я. Функціональні особливості біосенсорів та їх моделювання // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво - Луцьк, 2019. Випуск № 37

 • Крамар С. Б., Небесна З. М., Стравська М. Я., Сорока Ю. В., Стравський Т. Я. Динаміка змін біологічних маркерів ендотоксемії в умовах експериментальної термічної травми та її корекції // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Т. 4, № 2. – С. 116–120.

 • Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / Т.Я. Стравский, А.В. Гантимуров, О.Я. Галицкая‑Хархалис, Н.И. Герасимюк, Р.В. Говда // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149. SCOPUS

 • Страський Т. Я. Особливості структурно-просторової реорганізації артерій сім’яників щурів при дозованій компресії елементів сім’яного канатика / Т. Я. Стравський, Л. В. Шкробот // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – № 3. – С. 31–34.

 • Stravskyy T. Y. Morphofunctional characteristics of correction of reperfusion changes of testicles parenchyma in rats with dosed compression of funiculus / T. Y. Stravskyy, L. V. Shkrobot, N. I. Herasymiuk // European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical Sciences. – 2016 – Vol. 3, № 1. – P. 30–35.

 • Стравський Т. Я. Морфофункціональні особливості перебудови паренхіми яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика / Т. Я. Стравський // Вісник наукових досліджень. – 2015. – Т. 81, № 4. – С. 110–112.

 • Герасимюк І. Є. Морфологічні особливості змін у паренхімі яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, М. В. Ющак // Актуальні питання медичної науки та практики. – 2015. – Т. 1, № 2. – С. 32–40.

 • Герасимюк І. Є. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, А. В. Гантімуров // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Т. 4, № 2. – С. 241–246.

 • Герасимюк І. Є. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, І. В. Пилипко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Т. 2, № 3. – С. 284–288.