Наукові публікації Стравського Т.Я.

 1. Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / Т.Я. Стравский, А.В. Гантимуров, О.Я. Галицкая‑Хархалис, Н.И. Герасимюк, Р.В. Говда // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149. SCOPUS
 2. Стравський Т. Я. Особливості структурно-функціональної перебудови артерій яєчок щурів при експериментальному дозованому стенозі сім’яного канатика / Т. Я. Стравський, А. В. Гантімуров // Прикладні аспекти морфології : науково-практична конференція, 20‑21 жовтня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 157–158.
 3. Стравський Т. Я. Перебудова судинного русла яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика / Т. Я. Стравський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 224–225.
 4. Стравський Т. Я. Співвідношення інтенсивності кровопостачання нирок і сім’яників щурів у нормі / Т. Я. Стравський // Природничі читання: ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю, 14-17 травня 2015 р. : матеріали конф. – Чернівці : Медуніверситет, 2015. – С. 150.
 5. Стравський Т. Я. Вплив дозованого стенозу сім’яного канатика на стан кровоносних судин яєчка щурів / Т. Я. Стравський, І. О. Стецюк // XIX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27‑29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 333.
 6. Пилипко І. В. Особливості морфометричних показників судин статевих залоз щурів самців у нормі / І. В. Пилипко, Т. Я. Стравський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 128–129.
 7. Страський Т. Я. Особливості структурно-просторової реорганізації артерій сім’яників щурів при дозованій компресії елементів сім’яного канатика / Т. Я. Стравський, Л. В. Шкробот // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – № 3. – С. 31–34.
 8. Stravskyy T. Y. Morphofunctional characteristics of correction of reperfusion changes of testicles parenchyma in rats with dosed compression of funiculus / T. Y. Stravskyy, L. V. Shkrobot, N. I. Herasymiuk // European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical Sciences. – 2016 – Vol. 3, № 1. – P. 30–35.
 9. Стравський Т. Я. Морфофункціональні особливості перебудови паренхіми яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика / Т. Я. Стравський // Вісник наукових досліджень. – 2015. – Т. 81, № 4. – С. 110–112.
 10. Герасимюк І. Є. Морфологічні особливості змін у паренхімі яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, М. В. Ющак // Актуальні питання медичної науки та практики. – 2015. – Т. 1, № 2. – С. 32–40.
 11. Герасимюк І. Є. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, А. В. Гантімуров // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Т. 4, № 2. – С. 241–246.
 12. Герасимюк І. Є. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, І. В. Пилипко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Т. 2, № 3. – С. 284–288.