Наукові публікації Стравського Т.Я.

  • Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / Т.Я. Стравский, А.В. Гантимуров, О.Я. Галицкая‑Хархалис, Н.И. Герасимюк, Р.В. Говда // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149. SCOPUS
  • Страський Т. Я. Особливості структурно-просторової реорганізації артерій сім’яників щурів при дозованій компресії елементів сім’яного канатика / Т. Я. Стравський, Л. В. Шкробот // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – № 3. – С. 31–34.
  • Stravskyy T. Y. Morphofunctional characteristics of correction of reperfusion changes of testicles parenchyma in rats with dosed compression of funiculus / T. Y. Stravskyy, L. V. Shkrobot, N. I. Herasymiuk // European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical Sciences. – 2016 – Vol. 3, № 1. – P. 30–35.
  • Стравський Т. Я. Морфофункціональні особливості перебудови паренхіми яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика / Т. Я. Стравський // Вісник наукових досліджень. – 2015. – Т. 81, № 4. – С. 110–112.
  • Герасимюк І. Є. Морфологічні особливості змін у паренхімі яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, М. В. Ющак // Актуальні питання медичної науки та практики. – 2015. – Т. 1, № 2. – С. 32–40.
  • Герасимюк І. Є. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, А. В. Гантімуров // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Т. 4, № 2. – С. 241–246.
  • Герасимюк І. Є. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі / І. Є. Герасимюк, Т. Я. Стравський, І. В. Пилипко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Т. 2, № 3. – С. 284–288.