Вас вітає кафедра анатомії людини !

Штат кафедри: 2 професори, 12 доцентів, 7 асистентів, 2 аспіранти, 3 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Анатомія людини”;

 • “Нормальна анатомія”;

 • “Вікова анатомія та фізіологія”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);

 • "стоматологія" (І курс, ІІ курс);

 • "фармація" (І курс);

 • "сестринська справа" (І курс);

 • "парамедик" (І курс);

 • "фізична терапія, ерготерапія" (І курс, IV курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.