ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

Підручники:

1. Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. О. Волков, Н. Х Микула та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.

2. Функціональна анатомія / [Я. І. Федонюк, Б. М. Мицкан, С. Л. Попель та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 552 с.

3. Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. О. Волков, В. Д. Волошин та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 676 с.

4. Основи медичних знань та долікарської допомоги. / [Я. І. Федонюк, В. С. Грушко, О. М. Довгань та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 728 с.

Посібники:

5. Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах (посібник) / Я. І. Федонюк, В. З. Сікора, В. О. Козлов, Л. Я. Федонюк – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – Т.1, ч.1. – 812 с.

6. Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах / [Я. І. Федонюк, В. З. Сікора, А. С. Головацький та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004 – Т.1, ч.2. – 504 с.

7. Анатомія людини з клінічним аспектом / [Я. І. Федонюк, В. Г. Ковєшніков, В. С. Пикалюк та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 920 с.

8. Анатомія людини для стоматологів / [Я. І. Федонюк, М. В. Ющак, І. Є. Герасимюк та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 576 с.

9.Спланхнологія. Навчальний компакт-диск з контроль-програмою. Гнатюк М.С., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я. Тернопіль, Укрмедкнига, 2001.

10. Анатомія людини у запитаннях і відповідях. Федонюк Я.І., Сікора В.З., Ремінецький Б.Я., за ред. Федонюка Я.І. Том 1.: Тернопіль, "Укрмедкнига". - 2002, 811 с.

11. Guidance for practical classes on Human Anatomy. Y.Reminetskyy, Yaroslav I.Fedonyuk, Volodymyr D.Voloshyn. - Ternopil, Ukrmedknyha. - 2003, 203 p.

12. Handbook of Human Anatomy. Borys Y. Reminetskyy, Illia Y. Herasymiuk, Larysa Y. Fedonyuk, Volodymyr D. Voloshyn. - Ternopil, Ukrmedknyha. - 2018, 224 p.