Підручники та посібники

Функціональна анатомія (підручник для студентів навчальних закладів з фізичного виховання і спорту III та IV рівнів акредитації) Я.І.Федонюк, Б. М. Мицкан, С. Л. Попель, Л.Я.Федонюк, О. М. Довгань, В. В. Борковський, М.В.Ющак,– Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2007. –552 с.

Анатомія людини з клінічним аспектом (посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів) Я.І. Федонюк, В. Г. Ковешніков, В. С. Пікалюк, В. З. Сікора, Л. С. Білик,Т. В. Хмара, Б. Г. Макар, О. В. Білик, О. І. Крадінов, І. Є. Герасимюк, І. І. Боймиструк, М.В.Ющак, А. П. Поліщук – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009. – 920 с.

Анатомія людини для стоматологів (навчально-методичний посібник для практичних занять) Я.І.Федонюк, Ю М.В.Ющак, І.Є.Герасимюк, І.І.Боймиструк, Л.Я.Федонюк, А.М.Пришляк, П.П.Флекей, Л.С.Білик, А.Л.Білик, Р.В.Говда, А.В.Гантімуров, С.І.Яворська – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. –525 с.

Основи медичних знань та долікарської допомоги (підручник для студентів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації) Я.І. Федонюк, В. С. Грушко, О. М. Довгань, Л. С. Білик, І. І. Боймиструк, Л.Я.Федонюк, М.В.Ющак, А. М. Пришляк – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. –728 с.