Професорсько-викладацький склад кафедри

ГЕРАСИМЮК ІЛЛЯ ЄВГЕНОВИЧ

Посада – завідувач кафедри

Науковий ступінь – д-р. мед. наук

Вчене звання – професор

Е-mail – herasymyuk@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4Jq-MDi_4oNoVgygaN0CSbu_yDAla0cSLayt1MIUmP6fr9-y7mJV-gXAO9v3IOjIQ-w68UrVKfVdkgRrrCPo8EU8mcSw&user=zJUEsjwAAAAJ
https://ua.linkedin.com/in/ілля-герасимюк-6a271376
orcid.org/0000-0001-7848-332X
https://www.mendeley.com/profiles/iliya-herasymyuk/

ПРИШЛЯК АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – д-р. мед. наук

Вчене звання – професор

Е-mail –pryshlyak@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z3ZtXnkAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/антоніна-пришляк-5284b0133
orcid.org/0000-0003-4430-3735
https://www.mendeley.com/profiles/antonina-pryshliak/

ФЛЕКЕЙ ПАРАСКОВІЯ ПАВЛІВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail flekeyp@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yemGmC0AAAAJ
https://ua.linkedin.com/in/paraskoviya-flekey-1b48a8130
orcid.org/0000-0001-5613-0814
https://www.mendeley.com/profiles/paraskoviya-flekey

КИРИЧОК ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – kyrychok@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F7jncC-bdw8E6NHGubXqJe6RXBi1m0sCrv0OHjMCRt_WHuDXdt8-TWFv5-xUk8sbZrnZqzloxzCRr2XirNhjsnhUIL2gg&user=qKbj0C0AAAAJ
https://ua.linkedin.com/in/olexandra-kyrychok-00b5b4132
orcid.org/0000-0003-1936-9636
https://www.mendeley.com/profiles/olexandra-kyrychok/

БОЙМИСТРУК ІГОР ІВАНОВИЧ

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail boymystruk@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JZtg-58AAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/игорь-боймиструк-тернополь-47a21798
orcid.org/0000-0003-3343-3104
https://www.mendeley.com/profiles/igor-boymystruk/

РЕМІНЕЦЬКИЙ БОРИС ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. біол. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – reminets@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uTAAqSYAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/borys-reminetskyy-69895b78
orcid.org/0000-0003-1924-1827
 https://www.mendeley.com/profiles/borys-reminetskyy/

ЮЩАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – yuschak@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6YGPQ04dhnYy16SHbRRC7rJSV17XaMLzGyNx3ymg_9iw1bc33crhoMQZJEoB1ZgBhKsujo-nmPK83xB7dAkWM5raWJvg&user=PLkU2rUAAAAJ
https://ua.linkedin.com/in/mikhailo-yuschak-b43769132
orcid.org/0000-0003-3771-9433
https://www.mendeley.com/profiles/mykhaylo-yuschak/

ЯВОРСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. біол. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – yavorska@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GbvCMfIAAAAJ&hl=uk
 https://www.linkedin.com/in/linkid-in-1b127317
orcid.org/0000-0003-2440-0001
https://www.mendeley.com/profiles/svitlana--yavorska--/

ГАЛИЦЬКА-ХАРХАЛІС ОЛЕКСАНДРА ЯРОСЛАВІВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – galytska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=lzhHXuYAAAAJ&view_op=list_works
https://ua.linkedin.com/in/олександра-галицька-хархаліс-172887128
orcid.org/0000-0002-5205-4591
https://www.mendeley.com/profiles/lesya-galytska/

ГАНТІМУРОВ АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail gantimurov@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UlqgP-cAAAAJ&hl=uk
orcid.org/0000-0001-6305-3271
https://www.mendeley.com/profiles/anton-hantimurov

МІЗЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail miz@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vX0wogsAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/miz-andriy-667467b8
orcid.org/0000-0002-3149-415X
https://www.mendeley.com/profiles/andriy-miz

ПИЛИПКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – pylypko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7F9AaeIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=3
https://ua.linkedin.com/in/ivan-pylypko-1b2abb115
http://orcid.org/0000-0002-7937-2063
https://www.mendeley.com/profiles/ivan-pylypko/

ГЕНИК ТЕТЯНА РУСЛАНІВНА

Посада – асистент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Е-mail –henyk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cG2KRD0AAAAJ&hl=en
https://ua.linkedin.com/in/tanya-henyk-478480132
orcid.org/0000-0001-8088-8721
https://www.mendeley.com/profiles/tanya-henyk/

СТРАВСЬКИЙ ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада – асистент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Е-mail – stravskyy_tya@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F69C9dxqNFmLoYU4TUVuecqMAPRew1lRXJmK7eBmZPv-X46w0SRKPR1K3RoRiie70DpFxREqjh0AxzyJ9DFGhoDMC6JMB7dHRStPsf2jacNvScCmyV0cx7tMsjh7qTm_ZwD_ltF&user=HfQswz4AAAAJ
https://ua.linkedin.com/in/taras-stravskyy-12b387113
orcid.org/0000-0002-3254-960X
https://www.mendeley.com/profiles/taras-stravskyy/

ТЕЛЕВ' ЯК АНАТОЛІЙ ТАРАСОВИЧ

Посада — асистент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

E-mail — televiak@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=68kWcXgAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
https://ua.linkedin.com/in/oleg-havlich-1454b1133
orcid.org/0000-0001-7616-2952
https://www.mendeley.com/profiles/oleg-havlich

ІЛЬКІВ ОКСАНА ПАНТЕЛЕЇВНА

Посада – асистент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Е-mail – ilkivop@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=Oe36MSsAAAAJ&view_op=list_works
https://www.linkedin.com/profile/guided?trk=uno-choose-ge-no-intent&dl=no
orcid.org/0000-0003-0864-4794
https://www.mendeley.com/profiles/oksana-ilkiv/

БУРИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — асистент кафедри

E-mail — buryi@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

http://scholar.google.com.ua/citations?user=QEWKgpwAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/vladimir-buryi-b57504133
orcid.org/0000-0001-9098-6595
https://www.mendeley.com/profiles/vladimir--buriy-/

ГАВЛІЧ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

Посада — асистент кафедри

E-mail — havlich@tdmu.edu.ua

Cторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=68kWcXgAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
https://ua.linkedin.com/in/oleg-havlich-1454b1133
orcid.org/0000-0001-7616-2952
https://www.mendeley.com/profiles/oleg-havlich

КІТ ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Посада – асистент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Е-mail – kitiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КЛАНЦА МИКОЛА ПАВЛОВИЧ

Аспірант кафедри

Е-mail – klantsa@tdmu.edu.ua

ДАНИЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА

Лаборант кафедри

ЮЩАК ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА

Лаборант кафедри