ПРИШЛЯК АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА

Пришляк Антоніна Михайлівна – професор, доктор мед. наук, професор кафедри анатомії людини. У 1979 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою за спеціальністю “Лікувальна справа”. Працюючи з 1980 по 1992 рр. на посаді лікаря швидкої допомоги та за сумісництвом асистентом на кафедрі патологічної фізіології під керівництвом проф. Маркової О.О. в 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив простагландину Е2 на процеси перикисного окислення ліпідів головного мозку при адреналіновій міокардіодистрофії у тварин з різною стійкістю до гіпоксії ”. З 1992 по теперішній час працює на кафедрі анатомії людини (асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри). Очолювала громадську посаду проректора з виховної та національно-патріотичної роботи Тернопільської державної медичної академії (1994-1997 рр.). У 2009 р. захистила докторську дисертацію “Морфофункціональні закономірності адаптаційних та дезадаптаційних процесів в серцевому м’язі при токсичних ураженнях” (науковий консультант – проф. Гнатюк М.С.) і була призначена на посаду завідувача кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов, з 2011 по 2015 рр. – кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського. У 2012 р. отримала вчене звання професора.

Підготувала 2-х кандидатів наук.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 76.600.01 при ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • проблема адаптації органів і систем організму до оточуючого середовища в умовах токсичного навантаження.

Автор понад 140 наукових праць, співавтор 3 навчальних посібників та підручника.