Можливості нового програмного комплексу Cadaver dissection (2022рік)

Проведення дистанційних практичних занять із використанням можливостей програмного комплексу MSTeam (2021)

У 2018-2019 н.р. кафедра анатомії людини продовжила викладання предмета за стрічковою системою з усною частиною іспиту у кінці курсу навчання. Для підвищення ефективності підготовки студентів і якості проведення практичних занять на кафедру придбано до двох вже наявних додатково ще один інтерактивний сенсорний стіл для демонстрації різних програм з основних розділів анатомії, включаючи атлас Неттера у 3D-форматі.

Кафедра є опорною в Україні для підготовки англомовних студентів. Згідно з планом роботи опорної кафедри проводяться засідання на яких обговорюються робочі плани, методика викладання, тощо. Кафедрою підготовлено і видано англомовний посібник з анатомії людини, а також спільно із кафедрою анатомії людини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця підготовлено і видано англомовний підручник з предмета.

Уже шостий рік поспіль на базі кафедри анатомії людини нашого університету проводилася Всеукраїнська студентська олімпіада з професійно орієнтованої дисципліни. Цього року були представлені всі медичні університети і медичні факультети та інститути класичних університетів. До складу журі олімпіади було запрошено досвідчених фахівців із 4 вищих медичних навчальних закладів України. Як учасниками, так і членами журі було відмічено високий рівень проведення олімпіади. Наші студенти проявили належний рівень знань, що було підтверджено студентом 2 курсу медичного факультету Олександром Терендою, який посів перше місце.На базі кафедри навчаються студенти: медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ медсестринства.

Теоретичнi й практичнi знання студенти здобувають українською та англійською мовами.

Викладачами кафедри в сисистемі Moodle розміщено матеріали для підготовки студентів до практичних заняття. Для контролю знань студентів розроблено та введено в систему Moodle тестові завдання з дисципліни. На заняттях систематично використовуються бази тестів ліцензійних тестових іспитів типу КРОК-1 рамках підготовки до тесту.

Професор Герасимюк Ілля Євгенович під час проведення практичного заняття (2020 рік)

Доцент Мізь А.В. опрацьовує практичні навички із студентами під час заняття з циклу спланхнологія (2019 рік)

Практичне заняття з анатомії людини, студенти із доц. Ремінецьким Б.Я. та доц. Мізь А.В. вивчають анатомію серця (2018 рік)

На базі навчально-наукового інституту морфології Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 19-20 квітня 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Анатомія людини». За призові місця змагалися 37 студентів з різних медичних вишів України.

19 квітня 2018 року проректор з науково-педагогічної роботи, професор Шульгай А.Г. урочисто відкрив олімпіаду на базі кафедри анатомії людини ТДМУ.

Проф. Шульгай Аркадій Гаврилович урочисто відкриває

олімпіаду ( 2018 рік)

Знання студентів оцінювали завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Герасимюк І.Є., завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професор Черкасов Віктор Гаврилович, завідувач кафедри анатомії людини імені М.Туркевича Буковинського державного медичного університету, професор Кривецький Віктор Васильович, доцент кафедри нормальної анатомії людини Української медичної стоматологічної академії Степанчук Алла Петрівна, професор кафедри анатомії людини ТДМУ Пришляк А.М., доцент, завуч кафедри анатомії людини ТДМУ Галицька-Хархаліс О.Я.

Вступне слово проф. Герасимюка Іллі Євгеновича (2018 рік).

До організаційного комітету увійшли проректор з науково-педагогічної роботи, професор Шульгай А.Г, завідувач кафедри анатомії людини, професор Герасимюк І.Є, професор кафедри анатомії людини Пришляк А.М., доценти кафедри анатомії людини Боймиструк І.І., Ющак М.В., Флекей П.П., Ремінецький Б.Я., Гантімуров А.В., голова СНТ Галей К.М. Відповідальний секретар – доцент кафедри анатомії людини Галицька-Хархаліс Л.Я.

За проведенням теоретичної частини олімпіади спостерігають доц. Боймиструк І.І. та доц. Галицька-Хархаліс О.Я. (2018 рік)

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади складався з трьох турів. Під час першого учасники повинні були дати письмову відповідь на теоретичні питання. У другому турі відбулося комп’ютерне тестування з усіх розділів навчальної дисципліни, включаючи питання з банку завдань ліцензованого іспиту «Крок-1». Під час третього туру студенти повинні були продемонструвати на відпрепарованому фізичному тілі, кістках скелета і вологих препаратах анатомічні утвори. Максимальна оцінка за три тури олімпіади – 80 балів.

Перше місце посіла студентка ТДМУ Юлія Правак, яка набрала 77 балів. Друге місце в студента Української медичної стоматологічної академії Артема Жежері (75 балів). Третє місце розділили студентка Національного медичного університету Юлія Тертична (73 бали) та студентка Буковинського державного медичного університету Анастасія Ковальчук (73 бали)

Професора Герасимюк Ілля Євгенович нагороджує призерів олімпіади (2018 рік)

Учасники ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з анатомії людини (2018 рік)


Читаються клінічно орієнтовані лекції на найбільш важливі теми із залученням практичних лікарів. На кафедрi створені всi необхiднi умови для навчання студентів.

Практичне заняття на кафедрі анатомії проводить доц Ющак М.В.

(2017 рік)

Лекцію по нервовій системі читаєтає Ющак М.В. спільно з зав. курсом нейрохірургії доц. Гудаком П.С. (2017 рік)

Тут функціонує анатомічний музей, який створено руками спiвробiтникiв кафедри. Музей містить унiкальнi демонстрацiйнi анатомiчнi препарати i вважається одним iз кращих в Україні. В 2011 році проведено повну реко-нструкцію та оновлення експонатів музею.

Музей кафедри Анатомії людини після реконструкції

Студентам вказаних факультетів викладається анатомія людини. Навчання проводиться в клінічно орієнтованому напрямку (з вивченням рентгенівських, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм.

Колектив кафедри анатомiї людини постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi i практичнi знання на кафедрi отримують студенти медичного (I та II курси), фармацевтичного (I курс), стоматологiчного факультетiв.

Клінічно орієнтоване навчання на кафедрі: студенти вивчають рентгенанатамію кісток тазу та ознайомлються із основними кістковими орієнтирами для визначеня меж серця (2016 рік)

Методичні розробки для практичних занять студентам, тематика лекцій i практичних занять постійно оновлюються i вдосконалюються. Під час проведення практичних занять важливим етапом начання є закріплення теоретичних знань,зокрема під час роботи із анатомічними препаратами, муляжами.