Навчальна робота

Практичне заняття на кафедрі анатомії

Колектив кафедри анатомiї людини постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi i практичнi знання на кафедрi отримують студенти медичного (I та II курси), фармацевтичного (I курс), стоматологiчного факультетiв.

Студентам вказаних факультетів викладається анатомія людини. Навчання проводиться в клінічно орієнтованому напрямку (з вивченням рентгенівських, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм.

Клінічно орієнтоване навчання на кафедрі

Методичні розробки для практичних занять студентам, тематика лекцій i практичних занять постійно оновлюються i вдосконалюються.

Лекцію по нервовій системі читається спільно з зав. курсом нейрохірургії доц. Гудаком П.С.

Читаються клінічно орієнтовані лекції на найбільш важливі теми із залученням практичних лікарів. На кафедрi створені всi необхiднi умови для навчання студентів. Тут функціонує анатомічний музей, який створено руками спiвробiтникiв кафедри. Музей містить унiкальнi демонстрацiйнi анатомiчнi препарати i вважається одним iз кращих в Україні. В 2011 році проведено повну реко-нструкцію та оновлення експонатів музею.

Музей кафедри після реконструкції (2011 р.)