Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної Концепції національного виховання студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

Виховна робота у ВНЗ – двосторонній процес, взаємодія вихователя і студента. Роль викладача-наставника полягає у спрямуванні виховної роботи в групі відповідно до побажань і ініціативи студентів та плану організації і проведення виховної роботи в університеті на рік.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Основним ресурсом і носієм цих цінностей є молодь, від гармонійності виховання якої багато в чому залежить культура й здоров'я націй і держави в цілому. Сучасні віяння розвитку суспільства пред'являють більш серйозні вимоги до збереження й збільшення його моральних, культурних і загальнолюдських цінностей.

На кафедрі анатомії людини виховання студентської молоді є невід'ємною частиною освітнього процесу, метою якого є поповнення суспільства не тільки кваліфікованими, але й високоморальними особистостями.

За навчальний рік кафедрою було проведено тематичні екскурсії замками Тернопільщини і Львівщини, екскурсії до місць козацької слави в м. Хотин та в м. Камянець-Подільський, у Збаразький замок, у Тернопільський краєзнавчий музей, історико-меморіальний музей політв'язнів і репресованих, у музей – садибу академіка І.Я. Горбачевського в селі Зарубинці та музей-садибу М.І. Пирогова у м. Вінниці.

Куратори зі студентами проводять різноманітні культурні заходи, організовують культпоходи в драмтеатр, у філармонію, побували на екскурсії в музеї-садибі І.Я. Горбачевського.

Протягом року проводяться години взаємоінформації зі студентами прикріплених груп, де заслуховуються звіти старост про успішність та дисципліну в групах, доводяться до студентів рішення ректорату, вченої ради і деканату. Проводяться тематичні виховні години, зокрема у жовтні (2011 року) з кураторськими групами було проведено зустріч з ветеранами кафедри анатомії людини: проф. Федонюком Я.І., та доц. Березовським О.І., які розказали студентам про свїй життєвий та науковий шлях. З англомовними студентами проведено бесіду на тему: «Українські традиції».

Зустріч із ветеранами кафедри (2011 рік).

Протягом шести років на кафедрі склалась традиція освячення кафедри та ННІ морфології свяченою водою. Ця традиція підкреслює історичне коріння нашого народу, а також служить добрим прикладом для молодого покоління.

Освячення кафедри Йорданською водою (2017 рік).

Одним з напрямків виховної роботи є патріотичне виховання, у якому велику роль відіграє ознайомлення студентів із звичаями, традиціями, пам’ятниками матеріальної культури рідного краю, звернення до історико-культурних цінностей минулого через бесіди та екскурсії.

На виставі "Тітонька Чарлі" У драмтеатрі з кураторською групою (2016 рік).


Із студентами кураторської групи на відкритті театрального сезону (2018 рік).