Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної Концепції національного виховання студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

Виховна робота у ВНЗ – двосторонній процес, взаємодія вихователя і студента. Роль викладача-наставника полягає у спрямуванні виховної роботи в групі відповідно до побажань і ініціативи студентів та плану організації і проведення виховної роботи в університеті на рік.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Основним ресурсом і носієм цих цінностей є молодь, від гармонійності виховання якої багато в чому залежить культура й здоров'я націй і держави в цілому. Сучасні віяння розвитку суспільства пред'являють більш серйозні вимоги до збереження й збільшення його моральних, культурних і загальнолюдських цінностей.

Професор Пришляк А.М. із сстудентами кураторської групи під час екскурсії у

Кривченські печери ( 2021 рік)

Доцент Галицька-Хархаліс О.Я. із студентами кураторської групи. Театральні вечори (2018 рік).

Протягом шести років на кафедрі склалась традиція освячення кафедри та ННІ морфології свяченою водою. Ця традиція підкреслює історичне коріння нашого народу, а також служить добрим прикладом для молодого покоління.

Освячення кафедри Йорданською водою (2017 рік)

Одним з напрямків виховної роботи є патріотичне виховання, у якому велику роль відіграє ознайомлення студентів із звичаями, традиціями, пам’ятниками матеріальної культури рідного краю, звернення до історико-культурних цінностей минулого через бесіди та екскурсії.

Замками Львівщини (2017 рік)

За навчальний рік кафедрою було проведено тематичні екскурсії замками Тернопільщини і Львівщини, екскурсії до місць козацької слави в м. Хотин та в м. Камянець-Подільський, у Збаразький замок, у Тернопільський краєзнавчий музей, історико-меморіальний музей політв'язнів і репресованих, у музей – садибу академіка І.Я. Горбачевського в селі Зарубинці та музей-садибу М.І. Пирогова у м. Вінниці.

На виставі "Тітонька Чарлі" У драмтеатрі з кураторською групою

(2016 рік)

Дорогою у м. Хотин (2016 рік).

На кафедрі анатомії людини виховання студентської молоді є невід'ємною частиною освітнього процесу, метою якого є поповнення суспільства не тільки кваліфікованими, але й високоморальними особистостями.

На екскурсії у Кам'янці-Подільському (2016 рік).

Екскурсія у Збаразький замок (2016 рік).

Куратори зі студентами проводять різноманітні культурні заходи, організовують культпоходи в драмтеатр, у філармонію, побували на екскурсії в музеї-садибі І.Я. Горбачевського.

Протягом року проводяться години взаємоінформації зі студентами прикріплених груп, де заслуховуються звіти старост про успішність та дисципліну в групах, доводяться до студентів рішення ректорату, вченої ради і деканату. Проводяться тематичні виховні години, зокрема у жовтні (2011 року) з кураторськими групами було проведено зустріч з ветеранами кафедри анатомії людини: проф. Федонюком Я.І., та доц. Березовським О.І., які розказали студентам про свїй життєвий та науковий шлях. З англомовними студентами проведено бесіду на тему: «Українські традиції».

Зустріч із ветеранами кафедри (2011 рік).