Дисертації, захищені працівниками кафедри анатомії людини

 1. Герасимюк І.Є. Кандидатська дисертація. "Морфофункциональная характеристика сосудов миокарда после резекции легких (экспериментальное исследование)". 1991 р.

 2. Ремінецький Б.Я. Кандидатська дисертація. "Морфофункціональні вікові зміни росту і формоутворення кісток скелета і їх реадаптація при клітинній дегідратації організму". 1996 р.

 3. Флекей П.П. Кандидатська дисертація. "Особливості росту, будови та мінералізації кісток скелету при загальному зневодненні адаптованого до дегідратації організму та їх реадаптація". 1997 р.

 4. Киричок О.М. Кандидатська дисертація. "Вікові зміни в кістках скелета При адаптації організму до загального зневоднення та в період реадаптації". 2003 р.

 5. Боймиструк І.І. Кандидатська дисертація. "Ріст та формоутворення кісток скелету при фізичних навантаженнях залежно від вихідного стану вегетативної нервової системи". 2004 р.

 6. Герасимюк І.Є. Докторська дисертація. "Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження)". 2005 р.

 7. Ющак М.В. Кандидатська дисертація. "Ріст та формоутворення довгих кісток скелету при загальному зневодненні залежно від типу вегетативної нервової системи". 2007 р.

 8. Пришляк А.М. Кандидатська дисертація. "Вплив простагландину Е2 на процеси перекисного окиснення ліпідів головного мозку при адреналіновій міокардіодистрофії у тварин з різною стійкістю до гіпоксії". 1991 р.

 9. Яворська С.І. Кандидатська дисертація. "Морфологічний стан нирки при експериментальних ураженнях печінки та підшлункової залози". 2007 р.

 10. Пришляк А.М. Докторська лисертація. "Морфофункціональні закономірності адаптаційних та дизадаптаційних процесів в серцевому м’язі при токсичних ураженнях". 2009 р.

 11. Гантімуров А.В. «Морфологічна характеристика кровоносних судин печінки та нирок щурів за умов експериментального перитоніту та його лікування новим способом», 2013.

 12. Галицька-Хархаліс О.Я. «Особливості морфологічної перебудови нирок при однобічному стенозуванні ниркової артерії та після відновлення кровотоку (експериментальне дослідження)», 2013.

 13. Мізь А.В. «Вікова анатомія тонкої кишки за умов дії на організм ксенобіотиків: ремоделювання стінки кишки і реорганізація її кровоносного русла», 2014.

 14. Пилипко І.В. «Особливості морфофункціональних змін в органах сечостатевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії», 2014.

 15. Геник Т.Р. «Особливості структурно-функціональної перебудови кровоносних судин легенів при гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті», 2015.

 16. Стравський Т.Я. "Особливості ремоделювання структурних компонентів сім’яників щурів при експериментальному дозованому стенозі сім’яного канатика та після його усунення (експериментальне дослідження)", 2017.

 17. Говда Р.В. Кандидатська дисертація. "Морфофункціональні особливості кісток скелета тварин при адаптації та реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу залежно від типів автономної нервової системи". 2018 р.

 18. Яворська-Скрабут І.М. "Особливості морфофункціональної перебудови тканин і судинного русла великих слинних залоз щурів при гіперглікемії", 2017.

 19. Ільків О.П. "Особливості структурної перебудови яєчок після струмектомії у щурів" 2018.


Захищені дисертації під керівництвом проф. Герасимюка І.Є.

Докторські

  1. Шкробот Л.В. «Закономірності ремоделювання кровоносних судин органів черевної порожнини за умов тонкокишкової непрохідності та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження)», 2014.

Кандидатські

  1. Кланца М.П. "Особливості морфологічних змін у печінці щурів при гострому та хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою", 2020.

  2. Вацик М.А. "Особливості структурних змін у легенях щурів за умов загальної дегідратації та її корекції ", 2020

  3. Ільків О.П. "Особливості структурної перебудови яєчок після струмектомії у щурів" 2018.

  4. Яворська-Скрабут І.М. "Особливості морфофункціональної перебудови тканин і судинного русла великих слинних залоз щурів при гіперглікемії", 2017.

  5. Стравський Т.Я. "Особливості ремоделювання структурних компонентів сім’яників щурів при експериментальному дозованому стенозі сім’яного канатика та після його усунення (експериментальне дослідження)", 2017.

  6. Беденюк О.А. "Особливості морфофункціональної перебудови тканин шлунка щурів після видалення привушних і нижньощелепних залоз", 2017.

  7. Гданський С.М. "Морфофункціональні зміни в печінці та нирках за умов поєднаної травми", 2017.

  8. Романюк Т.І. "Особливості перебудови структурних компонентів і судин ока кроля при опіках рогівки лугом та їх ремоделювання після корекції", 2016.

  9. Магльона В.В. «Особливості морфофункціональної перебудови великих слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації алкоголем в експерименті», 2016.

  10. Геник Т.Р. «Особливості структурно-функціональної перебудови кровоносних судин легенів при гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті», 2015.

  11. Федерович О.А. «особливості морфофункціональної перебудови судинного русла та тканин язика щурів при експериментальному моделюванні опіків його різного генезу», 2014.

  12. Пилипко І.В. «Особливості морфофункціональних змін в органах сечостатевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії», 2014.

  13. Мізь А.В. «Вікова анатомія тонкої кишки за умов дії на організм ксенобіотиків: ремоделювання стінки кишки і реорганізація її кровоносного русла», 2014.

  14. Галицька-Хархаліс О.Я. «Особливості морфологічної перебудови нирок при однобічному стенозуванні ниркової артерії та після відновлення кровотоку (експериментальне дослідження)», 2013.

  15. Гантімуров А.В. «Морфологічна характеристика кровоносних судин печінки та нирок щурів за умов експериментального перитоніту та його лікування новим способом», 2013.

  16. Островська Л.О. «Особливості морфофункціональної перебудови тканин і судин органів травного тракту щурів при експериментальній оклюзії нижнього відділу черевної аорти та його реканалізації», 2013.

  17. Кузів І.Я. «Структурна перебудова матки і яєчників самок білих щурів при експериментальному ожирінні та аліментарному виснаженні», 2012.

  18. Шкільнюк Н.М. «Особливості структурно-функціональної перебудови судин ока в динаміці підвищення внутрішньоочного тиску», 2012.

  19. Якимець М.М. «Морфофункціональні особливості ремоделювання пародонту при гіперглікемії (клініко-експериментальне дослідження)», 2011.

  20. Заячківський С.А. «Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експериментально-морфологічне дослідження)», 2009.

  21. Орел Ю.М. «Порівняльно-анатомічні аспекти кровопостачання плаценти і легень при різних ступенях плацентарної недостатності», 2007.