1. Особливості структурної реорганізації кровоносних русел внутрішніх органів за умов впливу екзо- і ендогенних негативних чинників у експерименті (№ держ. реєстрації: 0118U000360) керівник НДР проф. Герасимюк І.Є.