1. 0121U10070 Особливості перебудови судинних русел внутрішніх органів при моделюванні гемодинамічних розладів різного генезу та раптовому усуненні патогенетичних чинників у експерименті ( керівник проф. Герасимюк І.Є.) 2021-2023 рр.