Наукові публікації асист. Гаврищука Ю.М.

  • Герасимюк І. Є. Особливості кровопостачання головного мозку в щурів у нормі / І. Є. Герасимюк, Ю. М. Гаврищук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2013. - № 2(19) - С. 62-67.

  • Герасимюк І. Є. Вплив експериментального стенозу каудального відділу черевної аорти на стан кровоносного русла головного мозку у щурів / І. Є. Герасимюк, Ю. М. Гаврищук // Вісник наукових досліджень. - 2013. -№4(73). - С. 98-101.

  • Герасимюк І. Є. Морфометрична характеристика перебудови кровоносного русла головного мозку у щурів під впливом експериментального стенозу каудального відділу черевної аорти / І. Є. Герасимюк, Ю. М. Гаврищук // Український морфологічний альманах. – 2014.- Т 12, №1. – С. 21-24.

  • Гаврищук Ю.М. Особливості структурних змін в корі головного мозку щурів при звуженні черевного відділу аорти / Гаврищук Ю.М. // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. - №1(117). - С. 216-220.

  • Havryshchuk Yu. Morphometric characteristics of neurons of cerebral cortex inrats under abdominal aorta narrowing / Havryshchuk Yu., Herasymyuk I. // Nauka i Studia. –2015. – № 5 (136) . – Р.109–115.

  • 6.Гаврищук Ю.М. Особливості ремоделювання судин та структур головного мозку щурів при відновленні прохідності черевної частини аорти після її попереднього звуження та їх медикаментозна корекція/ Ю.М.Гаврищук//Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2015. - Т 14,№4(54). - С. 39-43.

  • Гаврищук Ю. М., Герасимюк І. Є., Геник Т. Р. Вплив стенозу аорто-клубового сегмента на ультраструктурну організацію гемокапілярів головного мозку щурів. Вісник наукових досліджень. 2018. № 4. С. 130–133

  • Гаврищук Ю. М., Герасимюк І. Є., Геник Т. Р. Особливості ультраструктурної перебудови нейроцитів головного мозку після стенозу аортоклубового сегмента в щурів. Шпитальна хірургія. 2018. № 4. С. 41–45