ГАЛИЦЬКА-ХАРХАЛІС ОЛЕКСАНДРА ЯОРОСЛАВІВНА

У 2003 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2014 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості морфологічної перебудови нирок при однобічному стенозування ниркової артерії та після відновлення кровотоку» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • Ремоделювання кровоносних русел внутрішніх органів та тканин при різних патологічних станах в експерименті.

Є автором і співавтором близько 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель.