ГАНТІМУРОВ АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Гантімуров Антон Вячеславович у 2005 році закінчив медичний факультет Буковинського державного медичного університету за спеціальністю «лікувальна справа».

З серпня 2005 по червень 2008 року проходив інтернатуру у ТОККЛ та Чортківській ЦКРЛ за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

З серпня 2008 року – асистент кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З червня 2015 р. по даний час – обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

27 травня 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфологічна характеристика кровоносних судин печінки та нирок щурів за умов експериментального перитоніту та його лікування новим способом», після чого на підставі рішення Атестаційної колегії було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – “нормальна анатомія”.

Трудова діяльність – 19 років, педагогічний стаж у навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації становить 10 років.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів ;

Кількість друкованих праць – 31, з них за останні 5 років – 11.