Наукові публікації доц. Гантімурова А.В.

 1. Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149.
 2. Поліорганна недостатність та ендогенна інтоксикація як основні ускладнення гострого гнійного розлитого перитоніту Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 1. – С. 4-5.
 3. Ultrastructural changes of parotid and submandibular glands of rats in streptozotocin-inducted diabetes mellitus European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – 2016. – № 4. – P. 342-346.
 4. Функціональні особливості судинного русла нирок та печінки при гострому розлитому перитоніті та його ускладненнях Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 17-19.
 5. Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 38-41.
 6. Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 113-116.
 7. Гістологічна та морфометрична характеристика великих слинних залоз в щурів у нормі Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 127-130.
 8. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 2/4 (121). – С. 241-246.
 9. Професор Федонюк Ярослав Іванович (до 75-річчя від дня народження) Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 102-103.
 10. Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.
 11. Герасимюк І.Є. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика / Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Гантімуров А.В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 2/4 (121). – С. 241.
 12. Магльона В.В. Гістологічна та морфометрична характеристика великих слинних залоз в щурів у нормі / Магльона В.В. Гантімуров А.В., Герасимюк І.Є. // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 127.
 13. Організація навчального процесу іноземних студентів на кафедрі анатомії людини Тернопільського державного медичного університету на сучасному етапі розвитку медичної освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Ю. М. Гаврищук, П. П. Флекей, Б. Я. Ремінецький, О. М. Киричок, І. В. Пилипко – Збірник матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». – Тернопіль, 21-22 травня 2015 р. – С. 161.
 14. А. В. Гантімуров Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти / А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Н. В. Флекей // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.
 15. Ющак М.В., Боймиструк І.І., Ющак О.М., Гантімуров А.В. Ріст і формоутворення скелета у віковому аспекті / Матеріали науково – практичної конференції/. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів, Тернопіль 2/19 2013. С. 295.
 16. Ющак М.В., Герасимюк І.Є., Ющак О.М., Федонюк Я.І., Бурий В.В., Гантімуров А.В. Особливості змін в судинному руслі нирок при загальній дегідратації організму в залежності від типу автономної нервової системи / Матеріали науково – практичної конференції/. «Морфологічні аспекти ангіології, Тернопіль 2013. С. 21.
 17. Гантімуров А. В. Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті / А. В. Гантімуров // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 100-103.
 18. Гантімуров А. В. Структурна характеристика судинного русла нирок при розвитку гострого розлитого перитоніту в експерименті / А. В. Гантімуров, І. Є. Герасимюк, М. Б. Ребрик // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології : збірник матеріалів наук.-практ. конф., 17-18 червня 2011 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 41.
 19. Я.І.Федонюк, М.В.Ющак, І.Є.Герасимюк, І.І.Боймиструк, Л.Я.Федонюк, А.М.Пришляк, П.П.Флекей, Л.С.Білик, А.Л.Білик, Р.В.Говда, А.В.Гантімуров, С.І.Яворська Анатомія людини для стоматологів (навчально-методичний посібник для практичних занять) – Тернопіль:Навчальна книга-Богдан, 2011. – с.535