Наукові публікації доц. Гантімурова А.В.

 • Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149.
 • Поліорганна недостатність та ендогенна інтоксикація як основні ускладнення гострого гнійного розлитого перитоніту Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 1. – С. 4-5.
 • Ultrastructural changes of parotid and submandibular glands of rats in streptozotocin-inducted diabetes mellitus European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – 2016. – № 4. – P. 342-346.
 • Функціональні особливості судинного русла нирок та печінки при гострому розлитому перитоніті та його ускладненнях Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 17-19.
 • Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 38-41.
 • Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 113-116.
 • Гістологічна та морфометрична характеристика великих слинних залоз в щурів у нормі Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 127-130.
 • Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 2/4 (121). – С. 241-246.
 • Професор Федонюк Ярослав Іванович (до 75-річчя від дня народження) Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 102-103.
 • Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.
 • Герасимюк І.Є. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика / Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Гантімуров А.В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 2/4 (121). – С. 241.
 • Магльона В.В. Гістологічна та морфометрична характеристика великих слинних залоз в щурів у нормі / Магльона В.В. Гантімуров А.В., Герасимюк І.Є. // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 127.
 • А. В. Гантімуров Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти / А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Н. В. Флекей // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.
 • Гантімуров А. В. Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті / А. В. Гантімуров // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 100-103.
 • Я.І.Федонюк, М.В.Ющак, І.Є.Герасимюк, І.І.Боймиструк, Л.Я.Федонюк, А.М.Пришляк, П.П.Флекей, Л.С.Білик, А.Л.Білик, Р.В.Говда, А.В.Гантімуров, С.І.Яворська Анатомія людини для стоматологів (навчально-методичний посібник для практичних занять) – Тернопіль:Навчальна книга-Богдан, 2011. – с.535