ГЕНИК ТЕТЯНА РУСЛАНІВНА

У 2011 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2015 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості структурної перебудови кровоносного русла легень при гострій тонкокишковій непрохідності» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • Ремоделювання кровоносних русел внутрішніх органів та тканин при різних патологічних станах в експерименті.

Є автором і співавтором близько 30 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 патенти на корисну модель.