Наукові публікації асистента Говди Р.В.

 • Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / Т.Я. Стравский, А.В. Гантимуров, О.Я. Галицкая‑Хархалис, Н.И. Герасимюк, Р.В. Говда // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149. SCOPUS
 • Говда Р. В. Гістологічні зміни в епіфізах плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин при реадаптації після важкого ступеня зневоднення залежно від стану автономної нервової системи / Р. В. Говда // Прикладні аспекти морфології експериментальних та клінічних досліджень: матеріали науково – практичної конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 169.
 • Говда Р. В. Вміст основних остеотропних елементів в довгих кістках адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин–симпатотоніків при важкому ступені зневоднення / Р. В. Говда // Український морфологічний альманах. – Т. 4, № 2. – 2006. – С. 125
 • Ющак М. В. Структурні зміни в довгих кістках при зневодненні в залежності від вегетативного статусу організму / Ющак М. В., Говда Р. В., Волошин В. Д. Я. І. Федонюк, Б. В. Голод // XVIII підсумкова науково–практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2005. – С. 219–220.
 • Говда Р. В. Порівняльна характеристика структурних компонентів плечових кісток в адаптованих щурів із різним типом вегетативної нервової системи через 6 тижнів після тяжкого позаклітинного зневоднення організму / Р. В. Говда // Вісник наукових досліджень. – 2016. – Т. 83, № 2. – С. 79–80.
 • Говда Р. В. Структурні зміни плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової системи при важкій позаклітинній дегідратації організму / Р. В. Говда // Вісник морфології – 2013. – № 1. – С. 88–92.
 • Говда Р. В. Динамика минерального состава костей в условиях внеклеточной дегидратации и в период реадаптации у адаптированных к внеклеточному обезвоживанию крыс с различным типом автономной регуляции / Р. В. Говда // Вестник врача. – 2013. – № 4. – С. 69–72.
 • Федонюк Я. І. Морфологічні зміни довгих кісток у тварин з нормотонічним типом автономної нервової системи при адаптації до позаклітинного зневоднення / Я. І. Федонюк, Р. В. Говда, М. В. Ющак, А. В. Гантімуров, О. М. Дзюбчук, І. І. Боймистрюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 108–110.
 • Говда Р. В. Ультрамікроскопічні зміни епіфізарного хряща щурів адаптованих до позаклітинного зневоднення при важкому ступені дегідратації та їх реадаптації залежно від типу автономної нервової системи / Р. В. Говда // Вісник морфології. – 2009. – № 15 (2). – С. 266–270.
 • Говда Р. В. Зміни водно-електролітного та хімічного складу довгих кісток скелету адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин після 12 тижнів реадаптації після важкого ступеня зневоднення та залежно від стану автономної нервової системи / Р. В. Говда // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3. – С. 80–82.
 • Говда Р. В. Морфофункціональні зміни плечових кісток у білих щурів–самців з різним типом автономного відділу нервової системи при тяжкому позаклітинному зневодненні організму / Р. В. Говда // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 2.– С. 59–61.
 • Киричок О. М. Адаптація – універсальний механізм пристосування організму молодих тварин в умовах зневоднення / О. М. Киричок, Р. В. Говда // Буковинський медичний вісник. – 2005. – № 4. – С. 84–86.