КІТ ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Кіт І.В. У 2009 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.

З 2009-2011 проходила інтернатуру на базі ТОККПНЛ за спеціальністю «нервові хвороби», 2011-2013 клінічний ординатор кафедри медицини невідкладних стані НМАПО ім. П.Л. Шупика, лікар-невролог судинного нейрохірургічного відділення.

Кандидат медичних наук з 2014 року.

Кандидатська дисертація на тему «Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні» за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби.

З 2014 – 2018 лікар-невролог інституту кардіології ім. М.Д. Стражеско НАМН України.

З жовтня 2018р. по даний час асистент кафедри анатоміі людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Загальний стаж – 16 років, педагогічний стаж у навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації становить 1 рік.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Особливості структурної реорганізації кровоносних русел внутрішніх органів за умов впливу екзо- і ендогенних негативних чинників у експерименті.

Є автором і співавтором близько 20 наукових публікацій.