МІЗЬ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Мізь Андрій Васильович в 2007 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

З 2007 по 2010 роки проходив інтернатуру на базі Тернопільської комунальної міської лікарні №2 та факультеті післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Хірургія». З жовтня 2010 року – асистент кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

25 квітня 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вікова анатомія тонкої кишки за умов дії на організм ксенобіотиків: ремоделювання стінки кишки і реорганізація її кровоносного русла», після чого на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2014 року було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – “нормальна анатомія”.

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Трудова діяльність – 17 років, педагогічний стаж у навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації становить 8 років.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів ;

Кількість друкованих праць – 27 (5 – в закордонних виданнях, серед яких 2 статті в виданнях, яке індексоване науко метричною базою даних Scopus), з них за останні 5 років – 26.