ПИЛИПКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Пилипко Іван Васильович в 2006 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

З 2006 по 2009 роки проходив інтернатуру на базі Тернопільської комунальної міської лікарні №2 та факультеті післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Хірургія». З грудня 2009 року по грудень 2010 року навчався в аспірантурі з відривом від виробництва, а з грудня 2010 року по грудень 2013 року навчався в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі анатомії людини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

З січня 2011 року – асистент кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університетімені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

27 лютого 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості морфофункціональних змін в органах сечово-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії та її корекції», після чого на підставі рішення Атестаційної колегії від 16травня 2014 року було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – “нормальна анатомія”.

З грудня 2015 р. по даний час – обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Загальний стаж – 20 років, педагогічний стаж у навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації становить 7 років.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • Особливості структурної реорганізації кровоносних русел внутрішніх органів за умов впливу екзо- і ендогенних негативних чинників у експерименті .

Кількість друкованих праць – 29, з них за останні 5 років – 14.