Наукові публікації Пилипка І.В.

  • Пилипко И.В. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая‑Хархалис, Т.Р. Геник, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122. SCOPUS
  • Пилипко І.В. Синдром портальної гіпертензії та механізми його розвитку при печінковій патології / І. В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 7 – 10.
  • Пилипко І.В. Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів / І. В. Пилипко, О.Я Галицька-Хархаліс // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 49 – 53.
  • Галицька-Хархаліс О.Я. Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах /О.Я. Галицька-Хархаліс, А.В. Гантімуров, І.В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3 (80). – С. 113 – 116.
  • Герасимюк І.Є. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі / І.Є. Герасимюк, Т.Я. Стравський, І.В. Пилипко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Т. 2, №3. – С. 284–288.
  • Пилипко І. В. Особливості морфометричних показників судин статевих залоз щурів самців у нормі / І. В. Пилипко, Т. Я. Стравський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 128–129.
  • Пилипко І. В. Характеристика структурно-просторової організації гілок ниркової та яєчкової артерії щурів при моделюванні портальної гіпертензії / І. В. Пилипко // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 347.
  • Пилипко І. В. Особливості перебудови судинного русла яєчок при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки : науково-практична конференція, 5-6 жовтня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 149–150.
  • Пилипко І. В. Особливості динаміки морфометричних показників судин нирок при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 205–206.
  • Pylypko I. The peculiarities and differencesin the blood supply to the gonads and kidney in male rats / I. Pylypko, N. Herasymiuk // Nauka i Studia. – 2013. – № 18 (86) . – Р. 94–103.
  • Пилипко І. В. Особливості ремоделювання кровоносного русла і паренхіми органів сечостатевої системи у щурів за умов портальної гіпертензії та наступної декомпресії ворітної вени / І. В. Пилипко, І. Є. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1 (70). – С. 85–90.
  • Пилипко І. В. Стан судинного русла та паренхіми статевих залоз при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1 (16). – С. 158–163.
  • Пилипко І. В. Стан судинного русла та паренхіми нирок при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко, І. Є. Герасимюк // Вісник морфології. – 2012. – Т. 18 , № 1. – С. 66–71.
  • Пилипко І. В. Особливості структурно-просторової організації судин органів сечово-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії / І. В. Пилипко // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 86–89.
  • Пилипко І. В. Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі / І. В. Пилипко, А. М. Пришляк, M. І. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 129–132.
  • Герасимюк І. Є. Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки / І. Є. Герасимюк, А. В. Гантімуров, І. В. Пилипко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9, № 2. – С. 14–17.