Наукові публікації Телевяк А.Т.

  • Телев’як А. Т., Сельський П. Р., Герман О. М., Ющак М. В., Сельський Б. П. Структурно-просторове ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії. Вісник медичних та біологічних досліджень. 2019. № 1. С. 45–49.

  • Ультраструктурні зміни судин гемомікроциркуляторного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, викликаній накладанням артеріального турнікета / А. Т. Телев’як, П. Р. Сельський, І. М. Кліщ, Р. С. Вастьянов, О. Є. Кузів, А. С. Вольська, Х. І. Курило, І. І. Боймиструк, Б. П. Сельський / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 4 (40). С. 123–128.

  • Оптимізація прогнозування розвитку морфологічних порушень при експериментальній гострій ішемії-реперфузії на основі поєднаних змін біохімічних показників за допомогою кореляційного аналізу та нейромережевої кластеризації / П. Р. Сельський, А. Т. Телев’як, Т. О. Вересюк, Б. П. Сельський. Медична інформатика та інженерія (науково-практичний журнал). 2019. № 4 (48). С. 40–45.

  • Телев’як А. Т. Біохімічні зміни у сироватці крові щурів при ішемічно-реперфузійному синдромі (експериментальне дослідження) / А. Т. Телев’як, Т. О. Вересюк, П. Р. Сельський, І. І. Боймиструк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 2 (34). – С. 122-128.

  • Вересюк Т. О. Структурні зміни м’язів задніх кінцівок щурів при гострій ішемії // Т. О. Вересюк, А. Т. Телев’як, П. Р. Сельський / Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1 (90). – С. 123-127.

  • Selskyy P. On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering / P. Selskyy, D. Vakulenko, A. Televiak, T. Veresiuk // Family Medicine & Primary Care Review. – 2018. – № 20 (2). – P. 171-175.

  • Реформація: успіх Європи і шанс для України: колективна монографія за редакцією Романа М. Шеремети та Ольги Романенко / Р. М. Шеремета, О. Романенко, В. Л. Сміт [та ін.]; Університет менедж. освіти. – К. Самміт-книга, 2017. – 256 с.: іл.