Наукові публікації Телевяк А.Т.

  1. Телев’як А. Т. Морфологічні зміни судин гемомікроциркуляторного русла м’язів кінцівок щурів при розвитку ішемічно-реперфузійного синдрому (експериментальне дослідження). / А. Т. Телев’як // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» – Тернопіль: 2018. – 190 с. – С. 138-140.
  2. Телев’як А. Т. Біохімічні зміни у сироватці крові щурів при ішемічно-реперфузійному синдромі (експериментальне дослідження) / А. Т. Телев’як, Т. О. Вересюк, П. Р. Сельський, І. І. Боймиструк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 2 (34). – С. 122-128.
  3. Сельський П. Р. Зміни морфологічної структури та антиоксидантного захисту м’язової тканини при гострій експериментальній ішемії / П. Р. Сельський, А. Т. Телев’як, Т. О. Вересюк // Матеріали 4-ї міжнародної молодіжної конференції «Перспективи науки і освіти». – Нью-Йорк, США: 2018. – 628 с. – С. 517-525.
  4. Вересюк Т. О. Структурні зміни м’язів задніх кінцівок щурів при гострій ішемії // Т. О. Вересюк, А. Т. Телев’як, П. Р. Сельський / Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1 (90). – С. 123-127.
  5. Selskyy P. On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering / P. Selskyy, D. Vakulenko, A. Televiak, T. Veresiuk // Family Medicine & Primary Care Review. – 2018. – № 20 (2). – P. 171-175.
  6. Телев’як А. Вплив протестантизму на розвиток біоетики / А. Телев’як // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Реформації) – Тернопіль: 2017. – 364 с. – С. 146-151.
  7. Телев’як А. Т., Сельський П. Р. Поняттєво-дефінітивний аналіз клініко-морфологічних форм хронічної ішемії нижніх кінцівок / А. Т. Телев’як, П. Р. Сельський, // Матеріали Х науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». – Тернопіль: 2017. – 62 с. – С. 43.
  8. Реформація: успіх Європи і шанс для України: колективна монографія за редакцією Романа М. Шеремети та Ольги Романенко / Р. М. Шеремета, О. Романенко, В. Л. Сміт [та ін.]; Університет менедж. освіти. – К. Самміт-книга, 2017. – 256 с.: іл.
  9. Сельський П. Р. Телев’як А. Т. Поняттєво-дефінітивний аналіз клініко-морфологічних форм гострої ішемії нижніх кінцівок / П. Р. Сельський, А. Т. Телев’як // Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». – Тернопіль: 2016. – 90 с. – С. 63-65.