ІЛЬКІВ ОКСАНА ПАНТЕЛЕЇВНА

У 2006 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.

З серпня 2006-2008 працював лікарем інтерном зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія. У 2008-2015 рр. працювала лікарем-анестезіологом у Тернопільській комунальній лікарні № 2.

З грудня 2015 року зарахована до аспірантури на кафедру анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». З грудня 2018 року асистент кафедри анатомії людини.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів.

Опубліковано 12 наукових робіт, з них 5 статей – у фахових виданнях України, 1 – у закордонному науковому періодичному виданні, 6 тез у матеріалах науково-практичних конференцій.