ЮЩАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

У 1992 році поступив на медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». Післядипломну освіту продовжив у Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю "Судово-медична експертиза".

Практичну медичну діяльність розпочав у 1999 р. лікарем- експертом відділу судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб.

Наступних два роки працював старшим лаборантом кафедри анатомії людини Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського. У 2001-2005 рр. навчався в заочній аспірантурі за спеціальністю "Нормальна анатомія". У 2007 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ріст та формоутворення довгих кісток скелету при загальному зневодненні залежно від типу вегетативної нервової системи". З 2007 р. працював на посадах асистента, доцента цієї ж кафедри. У 2008 р. було присвоєно вчене звання доцента.

На даний час бере активну участь у виконанні планової наукової роботи кафедри: "Ремоделювання кровоносних русел внутрішніх органів та тканин при різних патологічних станах в експерименті".

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів.

Є автором понад 55 наукових праць, співавтор 2 підручників та 3 посібників для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Неодноразово відзначався грамотами та подяками адміністрації університету.