Наукові публікації доц. Ющака М.В.

 1. О. М. Ющак, М. В. Волошин, О. А. Луків, В. Д. Волошин, М. В. Ющак Структурно-функціональна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу лабораторних щурів на ранній стадії моделювання гострого перитоніту. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2017 № 3 с. 170-174.
 2. О. М. Ющак, М. В. Волошин, О. А. Луків, В. Д. Волошин, М. В. Ющак Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів – самок на вплив експериментальної гіперглікемії // Вісник наукових досліджень – 2017. № 1 с. 141-144.
 3. Ющак М.В., Боймиструк І.І., Ющак О.М., Гантімуров А.В. Ріст і формоутворенн скелета у віковому аспекті // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів, Тернопіль 2\19, 2013. –С.295.
 4. Герасимюк І.Є., Ющак М.В., Боймиструк І.І., Галицька - Хархаліс О.Я., Бурий В.В., Пилипко І.В. Відеофільми та віртуальні комп’ютерні програми як додаткові засоби ефективного засвоєння матеріалу та практичних навичок з анатомії людини // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі, Тернопіль, 2013. Ч.1. –С.410-412.
 5. Ющак М.В., Герасимюк І.Є., Ющак О.М., Федонюк Я.І., Бурий В.В., Гантімуров А.В. Особливості змін в судинному руслі нирок при загальній дегідратації організму в залежності від типу автономної нервової системи // Метеріали науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології». Тернопіль, 2013. –С. 2174.
 6. Фоміна К.А., Ющак М.В., Беликова А.П., Марков М.М. Морфологические методы иследования органов нейроендокрынной системы белых крыс. // Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах. Том 15, №2(додаток) ЛДМУ – 2012. –С.106.
 7. Федонюк Я.І., Грушко В.С., Довгань О.М., Білик Л.С., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Ющак М.В., Пришляк А.М. Основа медичних знань та долікарської допомоги (підручник для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації). Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. –с. 728.
 8. Боймиструк І.І., Ющак М.В., Фоміна К.О. Зміни хімічного складу кісткової тканини у лабораторних щурів з різних вихідних станів вегетативної нервової системи при дії статичних навантажень // Матеріали науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки». Тернопіль, 2012. –С.27.
 9. Фоміна К.О., Ющак М.В., Говда Р.В. Порівняльна вікова динаміка маси та приросту маси щурів під довготривалим впливом антиоксидантного препарату «Тіотриазолін» та настойки ехінацеї пурпурової // Вісник наукових досліджень №2, Тернопіль, 2012. –С.99-101.
 10. Волошин В.Д., Бондар Я.Я., Федонюк Я.І., Ющак М.В. Структурні перетворення щитоподібної залози в умовах тривалого шумового подразнення різної інтенсивності // Матеріали науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології». Тернопіль, 2011. –С.31.
 11. .Федонюк Я.І., Ющак М.В., Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Флекей П.П., Білик Л.С., Білик А.Л., Говда Р.В., Гантімуров А.В., Яворська С.І. Анатомія людини для стоматологів (Навчально-методичний посібник для практичних занять) –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. –с.535.
 12. Ющак М.В., Федонюк Я.І., Гантімуров А.В., Боймиструк І.І., Говда Р.В., Дзюбчук Н.В. Реакція нирок на дегідратацію організму середнього ступеня // Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. –С.167.
 13. Гаргула В.Д., Богатюк О.В., Ющак М.В., Виваль М.Б. Функціонально-морфологічні обгрунтування переміщення Пейсмекера шлунка в стінку дванадцятипалої кишки при хронічній дуоденальній непрохідності // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми морфології». Тернопіль, 2010. –С.38.
 14. Федонюк Я.І., Говда Р.В., Ющак М.В., Гантімуров А.В., Дзюбчук О.М., Боймиструк І.І., Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Том 9. №2, 2010. - С. 108-110.// Збірник матеріалів науково-практичної конференції, Тернопіль: Укрмедкнига., 2010, -С.5.
 15. Киричок О.М., Федонюк Я.І., Герасимюк І.Є., Флекей П.П., Ющак М.В., Прохира О.М. зміни водно-сольового складу кісток скелету тварин , алаптованих до загального зневоднення, та у відновний період // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2010. –С.146.
 16. Ющак М.В., Федонюк Я.І., Герасимюк І.Є., Бурий В.В., Гантімуров А.В., Флекей П.П., Структура довгих кісток у щурів з нормотонічним типом автономної нервової системи в умовах адаптації до загального зневоднення // Збірник матеріалів науково-практичної конференції. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. –С.197.
 17. Фоміна К.А., Ющак М.В. Мікроанатомія щитоподібної залози білих щурів у віковому аспекті. // Вісник наукових досліджень, №1 – Тернопіль, 2009. –С.69-72.
 18. Ахтемійчук Ю.Т., Ахтемійчук О.В., Ющак М.В. Макромікроскопічна анатомія артеріальних судин серця людини. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Том 8, №1, 2009. –С.88-96.
 19. Бибик Е.Ю., Фоміна К.А., Ющак М.В. Тиотриазолин – потенциальное лекарственное средство с детоксикционной активностью. // Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах. Том 12, №1, ЛДМУ-2009. –С.213-217.
 20. Федонюк Я.І., Ковешніков В.Г., Пикалюк В.С., Сікора В.З., Федонюк Л.Я., Білик Л.С., Хмара Т.В., Макар Б.Г., Білик О.В., Крадінов О.І., Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Ющак М.В., Поліщук А.П. Анатомія людини з клінічним аспектом (Посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів) –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. –920с.
 21. Ющак М.В., Федонюк Я. І., Олійник О.О., Качмар О.Я., Вплив загального зневоднення легкого ступеня на довгі кістки скелета тварин з парасимпатонічним станом автономної нервової системи. / Матеріали науково-практичної конференції. / «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень», Тернопіль, 2008. –С.161.
 22. Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Ющак М. В., Флекей П.П., Бурий В.В. Впровадження автоматизованого дистанційного контролю знань як альтернативи до традиційного способу тестового опитування. // Медична освіта. -1\2008. –С.45-47.
 23. Федонюк Л.Я., Ющак М.В., Федонюк Я. І., Олійник О.О., Лобода О.В. Морфологічні та морфометричні зміни нирки щурів до репродуктивного віку при тяжкому ступені загального зневоднення // Таврический медико-биологический весник. Том 11, №3, ч.1. –С.140-142.
 24. Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Я.І., Ющак М. В., Говда Р.В. Перші результати впровадження пракитично-орієнтовного навчання на кафедрі анатомії людини // Медична освіта. –Тернопіль, 3\2007. –С.33-36.
 25. Волошин В.Д., Ющак М.В., Федонюк Я.І. Морфологічна оцінка кори надниркових залоз та мінеральний склад плечових кісток експерементальних тварин в умовах стресового навантаження // Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах Том 6/2 ЛДМУ-2008. –С.78-80.
 26. Ющак М.В., Федонюк Я.І., Киричок О.М. / Морфофункціональні зміни довгих кісток тварин в умовах загального зневоднення тяжкого ступеня. / Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Чернівці БДМУ., 2\2006. С-68.
 27. Ющак М.В., Голод Б.В., Флекей П.П., Волошик В.Д. / Структурні та фізіологічні зміни в довгих кістках тварин з парагимпатотонічним типом вегетативної нервової системи при загальній дегідратації. Вісник наукових досліджень. –Тернопіль, 3\2006 С146-148.
 28. Ющак М.В. Оптимізація навчання анатомії людини тестовими завданнями // Мат. наук. конф. «Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для європейської інтергації медичної освіти». –Тернопіль, 2006. –С.126-128.
 29. Ющак М.В. Структурно-функціональні зміни довгих кісток щурів із симпатотонічним тонусом вегетативної нервової системи при легкому та середньому ступені загального зневоднення // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія: Медицина -2005. –В.25. –С. 53-55.
 30. Ющак М.В., Говда Р.В., Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Голод Б.В. Структурні зміни в довгих кістках при зневодненні в залежності від вегетативного статусу організму. //Здобутки клінічної і експерементальної медицини / Мат. XL VIII підсумок, науково-практ. конф. –Тернопіль «Укрмедкнига», 2005. –С.219-220.
 31. Киричок О.М., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Ющак М.В. Зміни мінерального складу довгих кісток скелету в умовах загальної дегідратації організму //Здобутки клінічної і експерементальної медицини / Мат. XL VIII підсумок, науково-практ. конф. –Тернопіль «Укрмедкнига», 2005. –С.179-181.
 32. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В., Говда Р.В. Збірник тестових завдань «Крок-1» з анатомії людини для студентів стоматологічного факультету. –Тернопіль, 2005. -62с.
 33. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Збірник тестових завдань «Крок-1» з анатомії людини (частина 2) / НС та спиомозкові нерви; вегетативна нервова система; черепно-мозкові нерви та органи відчуття; серце, судини порожнин тіла, голови та шиї; судини кінцівок та лімфатична судинна система. –Тернопіль, 2005. -83с.
 34. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Методичні вказівки для самопідготовки до практичних занять з анатомії людини / Серцево-судинна система. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. -63с.
 35. Yuschak M.V., Fedonyuk Y.I. Structural organization of epiphyseal cartilage in long bones in conditions of adaptation organism to general dehydratation // Biomedical and Biosocial Anthropology. -2004, №2, -P.236-238.
 36. Ющак М.В., Федонюк Я.И. Изменения в длинних костях при общем обезвоживании и их коррекция // Морфология. -2004, Т.4. С. 148-149.
 37. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять / Анатомія внутрішніх органів. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 52с.
 38. Ющак М.В., Федонюк Я.И. Морфологические изменения в длинних костях животных с нормотоническим типом вегетативной нервной системи в условиях адаптации организма к общему обезвоживанию // Материали IV Международного конгреса по интегративной антропологии. – Санкт-Петербург, 2002. –С.431-433.
 39. Федонюк Я.І., Головацький А.С., Лопатка Г.Ф., Ющак М.В., Добрянська Є.С. Закономірності остеогенезу в початковий період реадаптацій після зневоднення організму // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія: Медицина. – 2001. –В.15.-С.27-30.
 40. Флекей П.П. Щовдра Н.В., Федонюк Я.І., Ремінецький Б.Я., Микула Н.Х., Гомон В.О., Сухінський К.І., Штабровський І.З., Пришляк А.М., Федонюк Л.Я., Бондар Л.Я., Квік І.І., Мельничук В.В., Боймиструк І.І., Бойко М.М., Ющак М.В. Закономірності морфогенезу кісток скелету в умовах ексікозу організму, адаптованого до дегідратації // Здобутки клінічної та експерементальної медицини / Мат. наук. конф. – Тернопіль, 1996. -4.2. –С. 389-393
 41. Довгань О.М., Федонюк Я.І., Борковський В. В., Велещук Я.Т., Барабаш К.М., Давибіда Н.О., Курко А.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В., Квік І.І., Бондар Р.Я. Морфофункціональні зміни в епіфізарному та суглобовому хрящах довгих трубчастих кісток при різних режимах рухової активності // Здобутки клінічної та експерементальної медицини / Мат. наук. конф. – Тернопіль, 1996. -4.2. –С.339-345.
 42. Щовдра Н.В., Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Ющак М.В., Квик И.И. Ультрамикроскопические изменения в костях скелета при клеточной дегидратации // Актуальние вопроси биомедицинской и клинической антропологии / Мат. Междун. конф. – Томск, Красноярск, Россия, 1996. –С.48-49.
 43. Довгань Е.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Морфофункциональный статус костей скелета животних при различном сочитании гипокинезии и физических нагрузок // Морфофункциональний статус млекопитающих и птиц / Труды. – Симферополь, 1995. –С.18-19.
 44. Федонюк Я.И., Ильницкий В.И., Довгань Е.М., Велещук Я.Т., Баран Л.Н., Боровський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Коррекция структурных изменений влияния гипокинезии на рост и формообразование костей скелета // Актуальні проблеми фізичного виховання у ВУЗі / Всеукр. наук., практ. конф. – Донецьк, 1995. –Ч. 1.-С. 93-94.
 45. Довгань О.М., Федонюк Я.І., Борковський В.В., Ющак М.В., Борймиструк І.І. Реадапційні перетворення в довгих кістках після тренування статичними фізичними навантаженнями // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1994. – N 4. C.103.
 46. Fedonyuk Y.I., Reminetsky B.Y., Voloshin V.D., Kravtsiv S.I., Yuschak M.V. The effect of dehydratation of juvenile body on the growth and shaping of skeleton bones // Space Biology and Aerospace Medicine / X-th Conference: Abstracts. -Moscow, Russia, 1994.-P. 46-47.
 47. Довгань Е.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Динамика изменений макро и микроэлементов в костной ткани при физических нагрузках, гипокинезии и их сочетаний // Актуальные вопросы фундаментальной и прикладной медицинской морфологии / Сб. научн. трудов. – Смоленск, Россия. – 1994. – С. 47-48
 48. Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Велещук Я.Т., Баран Л.Н., Боровський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Адаптационно-редаптационные преобразования в костях скелета при различных режимах двигательной активности // Актуальні питання діагностики та профілактики захворювань людини / 1-а Міжнародна комп’ютерна конференція – Тернопіль, 1994. 31с.
 49. Довгань О.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В. В., Ющак М.В., Борймиструк І.І. Зміни мінерального складу кісткової тканини при фізичних навантаженнях, гіпокінезії та їх поєднанні // Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини – Тернопіль, 1994, - С.301-304