ГАВЛІЧ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

У 2004 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Здобувач наукового ступеня кандидата медичних наук . Тема наукової роботи: «Особливості морфофункціональної перебудови тканини легенів і судин малого кола кровообігу при стенозуванні каудальної порожнистої вени у щурів» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Ремоделювання кровоносних русел внутрішніх органів та тканин при різних патологічних станах в експерименті.